Projekt logo wydawnictwa Szofar

Wydawnictwo Szofar

Projekt logo wydawnictwa Szofar

Projekt logo wydawnictwa Szofar

Projekt logo Wydawnictwa Szofar jest jednolicie grafitowy.

Wydawnictwo zajmuje się problematyką religijną, a słowo szofar oznacza instrument dęty o charakterze liturgicznym. Dla nawiązania do historii ofiarowania Izaaka przez Abrahama, był wykonywany z rogu baraniego. Szofar pojawia się w opisach biblijnych jako instrument za którego pomocą ogłaszano ważne wydarzenia: zbliżanie się niebezpieczeństwa, rozpoczęcia lub zakończenie wojny, początek postu lub roku jubileuszowego.